Disclaimer dplnieuws.nl

Deze website is eigendom van dplnieuws.nl. Deze site bevat uitsluitend informatie en afbeeldingen. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. In tegenstelling tot veel andere media doen wij ons uiterste best de informatie te verifiëren, echter voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op dplnieuws.nl is over het algemeen bedoeld voor mensen die in Nederland wonen. Bij een woon- of verblijfplaats in het buitenland kunnen mogelijk andere regels gelden. U bent zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de lokale wet- en regelgeving.

Werking website

Dplnieuws.nl of de partij die de webserver ter beschikking stelt, kan helaas onmogelijk garanderen dat deze website ononderbroken en geheel foutloos functioneert. Wij doen daarvoor uiteraard wel ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet beschikbaar of bereikbaar is, aanvaarden wij echter geen enkele aansprakelijkheid indien u daardoor schade zou lijden.

Informatie op  externe websites (links, koppelingen)

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is niet door ons gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie.

Gebruik van deze website

Alle informatie op deze website, (waaronder begrepen de vormgeving, logo’s, afbeeldingen en huisstijl) is eigendom van dplnieuws.nl of van de rechthebbenden die toestemming hebben gegeven de informatie te publiceren. U mag de informatie op dplnieuws.nl dus uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op dplnieuws.nl en dat u de informatie (zo veel mogelijk) ongewijzigd laat. Als u de teksten of afbeeldingen van dplnieuws.nl wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst (schriftelijke) toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

Dplnieuws.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele versie van deze disclaimer vindt u altijd op deze pagina.