Brandweer

Huldigingen en afscheid bij jaarlijkse Korpsavond brandweer Dinxperlo

Huldigingen tijdens Korpsavond brandweer

DINXPERLO – Tijdens de jaarlijkse Korpsavond van brandweer Dinxperlo, zijn in aanwezigheid van burgemeester Stapelkamp, twee brandweerlieden gehuldigd. De avond vond zaterdag 27 oktober plaats in zaal Koenders Breedenbroek.

De heren Kolenbrander (foto rechts, naast burgemeester Stapelkamp) en Geven (midden) werden bedankt voor hun langjarige inzet en betrokkenheid bij brandweer Dinxperlo. Ralf Kolenbrander maakt al 20 jaar deel uit van het korps. Arjan Geven 12,5 jaar.

Ook werd er afscheid genomen van Tonny Freriks (geheel links op de foto) , die na 15 jaar het uitrukpak aan de wilgen hangt. Hij kan zijn dagelijkse werkzaamheden helaas niet meer met het brandweerwerk combineren.

Postcommandant Siebel refereerde in zijn algemene toespraak nog even naar de goede samenwerking met onze Oosterburen en de mogelijkheid van een gezamenlijke uitrukpost Dinxperlo/Suderwick.

Hij benadrukte ook, dat werkgevers binnen de gemeente geen probleem hebben met de absentie van hun werknemers, tijdens een brandweerinzet. Uit een rapport van 2017 blijkt dit reuze mee te vallen. Gemiddeld moet een werkgever, zijn personeel op jaarbasis slechts 10 uur missen.

Er waren volgens hem ook enkele zorgelijke ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie. Er is sprake van personeelsafbouw en een miljoenentekort. “Er valt nog heel, heel veel te doen” aldus Siebel.

Burgemeester Stapelkamp kon de woorden van de postcommandant beamen. Hij kon ook melden dat er in november mogelijk meer duidelijkheid komt over een internationale uitrukpost.

Stapelkamp kon na zijn toespraak over gaan tot de huldiging. Niet alleen werden de versierselen opgespeld, maar ook de meegekomen partners kregen een mooi boeket bloemen overhandigd.

Daarnaast hadden de burgemeester en zijn vrouw, nog een persoonlijk cadeau in de vorm van een doos chocola, voor de brandweerlieden meegebracht.

Andere interessante berichten