Gemeente Aalten

Koninklijke onderscheiding voor Johannes Hoven en Freek Diersen

Hoven Diersen Onderscheiding
Foto: Lex Schellevis

DINXPERLO – Op zaterdag 27 augustus heeft burgemeester Stapelkamp, namens Koning Willem Alexander, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Johannes Hoven uit Suderwick (foto links) en Freek Diersen uit Dinxperlo.

Beiden zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Over de decorandi

Als het gaat over de verregaande samenwerking en ‘verwevenheid’ van de tweelingdorpen Dinxperlo en Suderwick, worden Freek Diersen en Johannes Hoven meestal in een adem genoemd. Zeker als het gaat om het onder de aandacht brengen van die samenwerking en de bijzondere positie van ‘DinxperWick’ bij inwoners ‘van buiten’.

Niet meer dan passend dus dat beiden op hetzelfde moment de eer te beurt valt een hoge koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen.

Johannes Hoven uit Suderwick (72 jaar)
De heer Hoven heeft de Duitse nationaliteit. Hij heeft zoveel betekend voor met name de Dinxperlose samenleving, dat hij deze Nederlandse onderscheiding ontvangt.

Nederlandse Koninklijke onderscheidingen worden niet vaak uitgereikt aan mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in Nederland wonen (tijdens de lintjesregen dit jaar waren het er negen van de ruim 3.000 die werden uitgereikt).

Johannes Hoven is al sinds 1995 voorzitter en motor van de Heimatverein Suderwick en voorzitter van het Burgerinitiatief Dinxperwick Heimatverein Suderwick. Ook leverde hij een bijdrage aan tal van projecten voor Stadt Bocholt (in 2001 ontving de heer Hoven hiervoor de ‘Stadtplakette’ van Stadt Bocholt).

Vanaf 2000 is de heer Hoven ook Adviseur van de Internationale adviescommissie en medeorganisator bij Stichting Bewaar ’t Olde. Sinds 2005 denkt hij ook mee over projecten in Dinxperlo, van de gemeente Aalten.

In 2016 werd Johannes Hoven met de People-to-People Prijs geëerd door de Euregio vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet voor de Duits-Nederlandse samenwerking en vriendschap.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Lex Schellevis

Frederik Bertus (Freek) Diersen uit Dinxperlo (75 jaar)
De heer Diersen ontving in 2012 al een koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 2012 ontving de heer Diersen zijn onderscheiding met name voor zijn inzet in de lokale sportwereld en de Protestantse Gemeente Dinxperlo. Sinds die tijd is hij zich blijven inzetten voor de lokale gemeenschap, grensoverschrijdend en ook op andere terreinen dan voorheen.

In maart dit jaar beëindigde de heer Diersen een periode van maar liefst 24 jaar raadslidmaatschap; van 1998 tot 2005 was hij raadslid in de gemeente Dinxperlo en daarna in die van de fusiegemeente Aalten. Dit betekende ook zijn afscheid als voorzitter (en aanjager) van de Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt-Aalten en als zeer actief lid van Euregio Raad.

Naast alle bestuurlijke activiteiten was de heer Diersen zeer actief en initiatiefrijk binnen de dorpsgemeenschappen van Dinxperlo en Suderwick. Sinds 2007 is hij een onvermoeibare trekker van het Burgerinitiatief Dinxperwick / Heimatverein Suderwick.

In 2016 werd Freek Diersen met de People-to-People Prijs geëerd door de Euregio vanwege zijn grote betrokkenheid en inzet voor de Duits-Nederlandse samenwerking en vriendschap.

 

Andere interessante berichten