Gemeente Aalten

Pand Industriestraat nieuwe opvang voor Oekraïners in Dinxperlo

Industriestraat Dinxperlo
Industriestraat Dinxperlo (symbolische foto)

DINXPERLO – In een leegstaand bedrijfspand aan de Industriestraat 8 in Dinxperlo worden tijdelijk Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. De komende maanden wordt het pand geschikt gemaakt voor bewoning.

Het pand aan de Industriestraat biedt ruimte voor de opvang van maximaal 48 Oekraïense vluchtelingen. De gemeente huurt het pand voor een periode van vijf jaar. De aannemer start rond 1 mei met de verbouwingswerkzaamheden. Naar verwachting kan het pand in de tweede helft van juli worden opgeleverd. Voor de kosten van huur en verbouwing ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk.

Uitbreiding opvangplekken
De oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort. Er is daarom onverminderd behoefte aan tijdelijke woonruimte voor de opvang van Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Op dit moment zijn er 73 gemeentelijke opvangplekken (60 in Aalten en 13 in Dinxperlo) verdeeld over 12 verschillende locaties beschikbaar in de gemeente.

De gemeente staat voor de opgave om dit aantal uit te breiden naar in totaal 165 gemeentelijke opvangplekken.

Het realiseren van de resterende gemeentelijke opvangplekken is een flinke opgave, want er is weinig woonruimte beschikbaar. De gemeente Aalten heeft daarom gezocht naar leegstaande panden die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt als tijdelijke woonruimte.

“Op die manier wordt de reguliere woningmarkt zo min mogelijk belast en voldoen we als gemeente toch aan onze verantwoordelijkheid voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.

In een gemeentelijke opvanglocatie ligt het beheer en de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente zorgt dat de bewoners een veilige en prettige opvangplek krijgen. In samenwerking met onder meer welzijnsorganisatie Figulus, sociale dienst Laborijn en diverse vrijwilligers worden de Oekraïners ondersteund om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.

De buurtbewoners en omliggende bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Andere interessante berichten