Regio

Aanleg glasvezel buitengebied Achterhoek vertraagd

Glasvezels
Glasvezel / Foto: KPN

REGIO – Snel internet voor het buitengebied komt er, maar het duurt langer dan gehoopt. Provincie en gemeenten werken nu aan een passende aanpak binnen de mogelijkheden van Brussel. Het gevolg is dat een concreet aanbod aan bewoners voor snel internet (in de vorm van glasvezel) in het buitengebied nog ongeveer een jaar gaat duren.

De buitengebieden van de Achterhoek zijn op dit moment niet goed aangesloten op het wereldwijde internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs- en zorgvoorzieningen. De afhankelijkheid van internet groeit. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet.

Eigen weg
Een jaar geleden nodigde de provincie marktpartijen uit tot aanleg van een netwerk. De interesse bleek minimaal en partijen kwamen niet tot overeenstemming. Provincie en gemeenten besloten daarom zelf een netwerk aan te leggen en daarvoor een eigen bedrijf op te richten. Europese wetgeving leek daarvoor mogelijkheden te bieden. Maar de afgelopen weken is gebleken dat de regels anders moeten worden uitgelegd dan was verwacht. Brussel geeft voorschriften voor overheden die steun willen geven.

Die weg leidt tot de aanleg van het netwerk via een aantal stappen met tussentijdse toetsing in de markt. Het doorlopen van al die stappen en de daarbij horende (reactie)tijd vraagt ongeveer een jaar. Wat dit betekent voor het op te richten eigen bedrijf weten de provincie en gemeenten nog niet.

Teleurgesteld
Gedeputeerde en wethouders zijn teleurgesteld over het uitstel. Ze zijn zich bewust van de noodzaak van snel internet en gespitst om dat zo snel als kan mogelijk te maken. Ze zijn echter ook realistisch in de mogelijkheden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “We wilden kennelijk sneller dan mogelijk was. Dit tijdspad is realistischer. Wat de toekomst brengt weet je nooit, maar ik heb er vertrouwen in dat we met deze aanpak tot een goed resultaat komen. Ja, het duurt langer, maar we gaan door!”

Andere interessante berichten