Politie

Politie schrijft twee dikke prenten voor wegmisbruikers Aaltenseweg

Motoragent

DINXPERLO – Tijdens een snelheidscontrole van circa een half uur aan de Aaltenseweg in Dinxperlo, heeft de politie twee wegmisbruikers aangehouden en fors bekeurd.

De Aaltenseweg is een van de wegen in Dinxperlo, waar veelvuldig te hard en ook asociaal word gereden. Vrijdagavond 15 januari leverde de korte snelheidsmeting dan ook snel een onthutsend resultaat op.

De tekst gaat verder onder de afbeelding (foto: politie Aalten – Dinxperlo)

Politie schrijft een boete uit - Aaltenseweg

Politie Aalten – Dinxperlo schrijft een boete uit tijdens een snelheidscontrole aan de Aaltenseweg.

Er werden twee forse snelheidsovertredingen van respectievelijk 91 en 107 km/h geconstateerd, daar waar 50 of 60 km/h is toegestaan. De bestuurders van beide voertuigen kregen daarom een dikke prent uitgereikt.

Of ook het rijbewijs voor bepaalde tijd ingeleverd moet worden, is niet bekendgemaakt.

Wegenverkeerswet 1994, Artikel 5a

Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.

Andere interessante berichten