Dinxperlo

Ondanks sluiting Wegwijzer gewoon mogelijkheid basisonderwijs in Dinxperlo

Schooldirecteuren basisonderwijs Dinxperlo
Foto: PR

DINXPERLO – Vorig jaar maakte De Wegwijzer in Dinxperlo, onderdeel van Stichting Samenwerkings-bestuur Paraat scholen, bekend de schooldeuren te gaan sluiten.

De reden van de sluiting: het sterk teruggelopen aantal leerlingen (op dit moment 45 kinderen, grotendeels in de bovenbouw) en daarmee zorgen over het kunnen bieden van kwalitatief goed onderwijs aan deze kinderen. Inmiddels is duidelijk: vanaf komend schooljaar kunnen alle kinderen ‘gewoon’ terecht bij een van de andere basisscholen in de buurt: St. Liborius, De Borckeshof en IKC De Bosmark.

Saskia Walgemoet (foto midden), directeur van De Wegwijzer, bespreekt de situatie samen met Yvet Knoefmann van St. Liborius en De Borckeshof en Chantal ten Dam (foto links) van IKC De Bosmark. Saskia: “Sluiting van De Wegwijzer betekent dat er, voor het eerst sinds 1801, vanaf komend schooljaar geen openbare basisschool meer in Dinxperlo is. “Jammer, maar geen probleem”, geven zowel Yvet Knoefmann als Chantal ten Dam aan.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat een van de basisscholen in Dinxperlo verdwijnt, maar ook op onze scholen is ieder kind, elke ouder en ook iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij zien de school als een afspiegeling van de maatschappij en streven dit na op onze scholen.”

Leerkrachten en andere medewerkers van De Wegwijzer raken hun baan niet kwijt. Zij vervolgen hun werkzaamheden na dit schooljaar bij een van de andere scholen van Paraat scholen.

Respect
Wethouder Hans te Lindert: “Samen leven lukt alleen als we respect hebben voor elkaars achtergrond, maatschappelijke en godsdienstige waarden en we ook weten om te gaan met verschillen daarin. Ik vind het fijn te horen dat de basisscholen in onze gemeente dat ook uitdragen en aan hun leerlingen willen meegeven.

En hoe mooi is het dan dat de ouders van alle leerlingen van De Wegwijzer die nog op de basisschool blijven, hun kind(eren) inmiddels hebben ingeschreven bij St. Liborius, De Borckeshof of IKC De Bosmark. Al die kinderen gaan volgend jaar dus ‘gewoon’ in Dinxperlo (of Breedenbroek) naar school.”

Andere interessante berichten