Gemeente Aalten

Zestal Dinxperloërs Koninklijk onderscheiden tijdens Lintjesregen 2018

Lintjesregen 2018

LINTELO – Tijdens de traditionele Lintjesregen, heeft burgemeester Stapelkamp in het Kulturhus Lintelo een tiental mensen uit de gemeente Aalten Koninklijk mogen onderscheiden. Maar liefst zes Dinxperloërs kregen dit jaar de versierselen opgespeld.

De Koninklijke Onderscheidingen zijn uitgereikt aan:

De heer A.J. (Albert) Plucker uit Dinxperlo

De heer Plucker (80 jaar) ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn langdurige inzet als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties. Bij voetbalvereniging SV Dinxperlo, waar hij tussen 1949 en 2016 actief was, was hij onder meer leider, grensrechter en complexbeheerder. Ook stak hij veel tijd in kantinediensten en onderhouds- en kluswerkzaamheden. Bij woonzorgcentrum Careaz Dr Jenny bood de heer Plucker van 1990 tot 2008 begeleiding bij groepsactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking.

Ook vervoerde hij bezoekers naar en van de dagopvang. In 1998 richtte hij de drumband van muziekvereniging Prinses Beatrix in Dinxperlo op. Tot 2010 besteedde hij veel tijd aan het opleiden en begeleiden van de drumbandleden. Van 2001 tot 2009 verzorgde de heer Plucker bij basisschool De Wegwijzer in Dinxperlo de koffie, het kopieerwerk en deed hij allerlei kluswerkzaamheden. Vanaf 2009 tot 2016 zette hij zich in voor de maandelijkse muziekochtend van het dagactiviteitencentrum van Estinea.

Als oprichter (in 2004) en lid van de trekzak- en harmonicagroep de Plucker Muzikanten (30 leden) is de heer Plucker nog steeds muzikaal actief; de groep verzorgt optredens bij bejaardencentra en verpleeghuizen. De heer Plucker leidt zelf leden op en heeft een ‘notenschrift’ ontwikkeld waarmee nieuwe leden snel de trekzak leren bespelen. Ook de nummers schrijft hij zelf. Door zijn inzet heeft de heer Plucker de trekzakmuziek in de regio een enorme impuls gegeven.

De heer G.B. (Gerard) te Beest uit Dinxperlo

De heer Te Beest (66 jaar) begon zijn vrijwillige activiteiten in 1977 bij Voetbalvereniging DZSV. Hij is daar gastheer, consul voor de KNVB en onderhoudsmedewerker. Daarna volgden vrijwillige activiteiten voor achtereenvolgens Biljartvereniging ‘Ons Genoegen’ De Heurne (vanaf 1993) waar hij de contacten met het districtsbestuur onderhoudt en districtsvergaderingen bezoekt, voor de WielerToerClub Dinxperlo (vanaf 1997), waar hij fietsroutes uitzet, en voor Stichting ’t Olde Karrespoor in De Heurne (vanaf 2009), als coördinator en bestuurslid.

Deze verenigingen en organisaties kunnen nog altijd op de hulp en inzet van de heer Te Beest rekenen.

In 1996 ontving de heer Te Beest de Zilveren Speld van de KNVB en sinds 2006 mag hij zich lid van verdienste van Voetbalvereniging DZSV noemen.

Mevrouw G.A. (Gerrie) te Beest-Eggink uit Dinxperlo

Mevrouw Te Beest-Eggink (64) is werkzaam bij Sportcentrum Het Blauwe Meer in Dinxperlo. Sinds 1978 zet zij zich tevens vrijwillig in voor voetbalvereniging DZSV in Dinxperlo, waar zij kantinediensten draait en coördineert. In 2006 was zij lid van de jubileumcommissie voor het

50-jarig bestaan van de voetbalvereniging.

Van 1990 tot 1995 was mevrouw Te Beest lid van de ouderraad van de Ds van Dijkschool. Sinds 1993 is zij bestuurslid – en vanaf 2001 voorzitter – van de tentcommissie van Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Dinxperlo.

Van 2006 tot 2016 was mevrouw Te Beest bestuurslid van IJsclub ’t Boesveld en was zij verantwoordelijk voor de in- en verkoop van koek- en zopie. Tot slot collecteert mevrouw Te Beest voor goede doelen: sinds 1987 voor Fonds verstandelijk gehandicapten en sinds 2010 ook voor het Longfonds.

Mevrouw J.G. (Annie) van Beek-Elijzen uit Aalten

Mevrouw Van Beek-Elijzen (74 jaar) is sinds 1987 een trouw vrijwilligster waar diverse organisaties graag een beroep op doen. Zij bezorgt de Elisabethbode in Aalten, collecteert voor het verjaardagsfonds en kerkbalans voor de Protestantse Kerk in Aalten en bezoekt eenzame en zieke ouderen. Eerder hield ze ook de kerk en het bijgebouw schoon. Ook voor De Zonnebloem bezoekt mevrouw Van Beek (sinds 1996) eenzame ouderen. Daarnaast verkoopt ze loten voor de Zonnebloemloterij, gaat ze als begeleider mee met uitstapjes en helpt ze in de keuken bij activiteiten. Sinds 2017 zet ze zich bovendien als vrijwilliger in bij een dagopvang voor dementerende mensen in Varsseveld en bij het verzorgingshuis Stegemanhof in Aalten.

De heer T.H. (Theo) Düking uit Dinxperlo

De heer Düking (74 jaar) was van 1981 tot 1988 tweede secretaris van het Ulfts Mannenkoor, waarvan hij sinds 1975 tot op heden actief lid is. Van 1998 tot 2005 was hij secretaris van de Parochie De Goede Herder in Dinxperlo (nu onderdeel van Parochie Maria Laetitia). Sinds 2001 zet de heer Düking zich ook in voor de minder bedeelden in (Oost-)Europa; als vrijwilliger bij Stichting Moeder Teresa in Ulft zorgt hij voor het uitpakken, sorteren en prijzen van goederen die in de winkel voor het goede doel worden verkocht. Ook verricht bij hier diverse onderhoudswerkzaamheden.

De heer W. (Wim) Hofs uit Aalten

De heer Hofs (74 jaar) was tot zijn pensionering werkzaam als leraar godsdienstige vorming. Een aantal van zijn activiteiten als vrijwilliger komt hieruit voort. Zoals zijn lidmaatschap van de Commissie Vorming en Toerusting en de Commissie Kerk en Israël van de Nederlandse Hervormde Kerk in Aalten (van 1978 tot 1995). De heer Hofs stond aan de wieg van een vernieuwing binnen de kerk, zoals die tot op heden in Aalten wordt voortgezet en hij zette mede een programma op voor geïnteresseerden in theologische en maatschappelijke thema’s.

In 1980 richtte de heer Hofs de Stichting Koraalten (Koronova-Aalten) op. Vanuit die stichting zette hij zich tot 1986 in voor het inzamelen van hulpgoederen, het organiseren van transport naar Polen en de verdeling van de goederen ter plaatse.

Sinds 1988 is de heer Hofs betrokken bij de Stichting Vrienden Aaltense Synagoge. Hij bekleedde hier verschillende bestuursfuncties en is nog altijd als vrijwilliger actief. Hij was mede-organisator van tentoonstellingen en activiteiten, zette zich in voor een financiële actie ten behoeve van de restauratie van de synagoge en verrichtte technisch onderhoud. Tot op heden is hij verteller en geeft hij rondleidingen aan schoolkinderen over de Joodse leer.

De heer Hofs is sinds 1990 betrokken bij de organisatie van het Schaersvoorde Muziekproject, een jaarlijkse orkestschoolkamp. Sinds 1996 zet hij zich ook in voor de Vluchtelingenwerkgroep Aalten Decentraal en (voormalige) cliënten van de werkgroep.

De heer G.A. (Gerard) te Hennepe uit Aalten

De heer Te Hennepe (56 jaar) is zelfstandig ondernemer en grafisch ontwerper. Als vrijwilliger is hij sinds 1978 actief voor verschillende organisaties in zijn woonomgeving, zoals bij toneelvereniging ‘De Hoart’ waar hij voorzitter was (1985 – 2016), betrokken was bij de decorbouw, maar ook de fusie van de toneelverenigingen in buurtschap De Haart begeleidde. Sinds 1994 zet hij zich ook in voor de Stichting Haart Aktief, onder meer als penningmeester en voorzitter, en regelt hij locatie, tribunes e.d. en verzorgt hij de volledige pr.

Van 1997 tot 2009 was de heer Te Hennepe bestuurslid en voorzitter van de Feest- en Oranjevereniging ‘Ons Genoegen’. Ook hier begeleidde hij een fusie en hij zette zich in voor de fondsenwerving voor het gezamenlijke feestgebouw, waarvan hij bovendien de bouw begeleidde. Als voorzitter van dorpsvereniging ‘Haarts Belang’ (sinds 2013) zet de heer Te Hennepe zich op allerlei manieren in voor de leefbaarheid van de buurtschap; hij schrijft voor de lokale pers, is actief bij fondsenwerving en zette zich in voor het initiatief Breedband Buitengebied gemeente Aalten.

Hij initieerde ook de Dominoavond, om bewoners te stimuleren na te denken over een dorpsvisie voor 2020. Hieruit ontstond ‘Haart voor Mekaar’, waar de heer Te Hennepe medeoprichter en voorzitter van is. In 2014 raakte de heer Te Hennepe betrokken bij het bestuur van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging afdeling Aalten. In 2016 werd hij hier voorzitter. Hij is medeauteur van ‘100 jaar in de bij’ en actief in de fondsenwerving. Hij realiseerde een bijenstal met educatieruimte in het kader van het project ‘Groen Verbindt’ en verzorgde de pr voor het 100-jarig jubileum.

Eveneens sinds 2014 is de heer Te Hennepe bestuurslid (sinds 2015 voorzitter) van de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP). Voor de SAAP verzorgt hij bovendien alle nieuwsbrieven en de website. Sinds 2016 is de heer Te Hennepe betrokken bij het onderhoud van de cultuurhistorische wandel- en fietsroute ‘Krosenbrinkroute’.

De heer C.A. (Ap) te Winkel uit Bredevoort

De heer Te Winkel (61 jaar) is werkzaam als opleidingsmanager Sport en Bewegen aan het Graafschap College. Ook zijn vrijwillige activiteiten staan voor een deel in het teken van ‘sport en bewegen’. Dat begint in 1984 bij gymnastiekverenging Dok-Juliana, afdeling gehandicapten-sport, waar hij tot 1994 hoofdleider was en ook betrokken bij de opzet van een zaalvoetbalteam. Van 2006 tot 2013 was de heer Te Winkel voorzitter van de MBO-raad, branche Sport en Bewegen. Daarnaast bekleedt hij functies binnen de examenraad Fit!Vak (sinds 2011) en Sportservice Doetinchem (sinds 2012).

De heer Te Winkel zet zich ook veelvuldig in voor organisaties en initiatieven in zijn directe omgeving. In de periode van 1993 tot 2014 was hij achtereenvolgens (en deels overlappend) voorzitter van School Op ’t Zand/Stichting interconfessioneel onderwijs Bredevoort (’t Bastion), voorzitter van de voorbereidingscommissie ‘Samen op Weg’ in Bredevoort, secretaris van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, voorzitter van de Protestantse Gemeente Bredevoort en vicevoorzitter van het Kulturhus Bredevoort. Bij de laatste is hij sinds 2014 voorzitter, waarbij hij ook de taak op zich heeft genomen om de social mediakanalen te beheren.

Sinds 2015 zet de heer Te Winkel zich als lid van diverse werkgroepen van Vereniging Bredevoorts Belang in voor de leefbaarheid en vitaliteit in Bredevoort. Sinds 2016 is hij voorzitter van Kerkvenster, een digitaal nieuwsblad van de Protestantse Gemeente Aalten en Protestantse Gemeente Bredevoort.

Zowel de heer Huls als de heer Te Grotenhuis ontvangen een Koninklijke Onderscheiding voor hun langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in hun woonplaats en in de regio.

De heer G.J. (Geert) Huls uit Dinxperlo

De heer Huls (52 jaar) is werkzaam bij SABA Dinxperlo. Vanaf 1989 was hij lid van de vrijwillige brandweer van Dinxperlo (later Brandweer Achterhoek Oost), waar hij als brandmeester in 2017 afscheid nam.

De heer F.G.J. (Frank) te Grotenhuis uit Dinxperlo

De heer Te Grotenhuis (59 jaar) is zelfstandig taxichauffeur. Vanaf 1978 is hij lid van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Hij viert dit jaar dus zijn 40-jarig jubileum als brandweerman.

Andere interessante berichten