Gemeente Aalten

Gemeente Aalten en Radio 2 vragen aandacht voor de bijen

bijen
Foto: © Erik Obbink

AALTEN – De Staat van Stasse, een programma van NPO Radio 2, gaat op donderdag 11 april met een bus het land door om aandacht te vragen voor de bijen.

Want helaas gaat het nog steeds niet goed met de bijen in ons land; ze hebben vooral meer bloemen nodig. In een marathon-radiouitzending verspreiden dj’s Stefan Stasse en Frank van ’t Hof bloemzaad bij luisteraars die hun grond ter beschikking hebben gesteld.

Gemeente Aalten werkt graag mee aan de actie en ontvangt de Radio 2 bus ’s avonds om ca. 21.00 uur bij kinderboerderij De Ahof in Aalten.

Niet alleen gemeente Aalten is enthousiast over de actie. De SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) en de werkgroep Akkerranden, het PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer), de Imkervereniging Aalten en verschillende bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Samen willen we zoveel mogelijk mensen oproepen mee te helpen door bloemzaad te verspreiden in tuinen en plantenbakken of akkerranden in te zaaien in het buitengebied.

Compleet programma en iedereen is welkom
Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom op De Ahof, koffie en thee staan klaar. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de onlangs geboren geitjes en natuurlijk bij de bijenstal. Daar draait de actie immers om! Leden van de Imkervereniging Aalten vertellen over de bijen en waarom het zo hard nodig is dat we de gemeente Aalten samen in bloei zetten.

Ook leden van de akkerrandenwerkgroep zijn aanwezig om te vertellen over hun werkzaamheden, voor de bijen, insecten en andere dieren. Vanaf ongeveer 21.00 uur verwachten we de bus met de radiodj’s en worden er gratis zakjes bloemmengselzaad uitgedeeld.

Gratis zakje bloemzaad
Iedereen die donderdagavond naar De Ahof en de Radio 2 bus komt, krijgt een zakje bloemmengselzaad mee om thuis te zaaien. Voor de tuin is er een speciaal ‘Bee attractive’ mengsel en voor het buitengebied is er het ‘Tübingermengsel’. De zakjes bloemzaad zijn mede ter beschikking gesteld door Jansen Zaden uit Winterswijk.

Feestje voor bijen en insecten op De Ahof
Ook bij De Ahof zelf worden, aan het water, binnenkort enkele stroken grond ingezaaid. Grijsen uit Winterswijk biedt bovendien donderdag een heus insectenhotel aan De Ahof aan, zodat niet alleen de bijen, maar ook allerlei insecten een veilig onderkomen vinden in de nabijheid van de bloemen.

Biodiversiteit in de akkerranden
Al vele jaren worden in onze gemeente akkerranden ingezaaid. Dat is niet alleen een fraai gezicht – er worden zelfs fietsroutes uitgezet die langs de akkerranden leiden –, het beschermd de landbouwgewassen ook tegen ziektes en wildvraat en het zorgt voor voedsel voor insecten, bijen, vogels en zoogdieren. En biedt deze dieren dekking en beschutting.

De akkerranden zijn heel belangrijk voor de bijen. Helemaal nu een groot deel van de bijen met uitsterven wordt bedreigd. Zonder bijen geen bestuiving, geen bevruchting en geen voortplanting, waardoor vele planten en dieren in gevaar komen.

Aanmelden voor akkerranden
Inwoners uit het buitengebied die overwegen ook een akkerrand in te zaaien of daar meer over willen weten, kunnen 11 april ’s avonds met hun vragen op de Ahof terecht bij de leden van de werkgroep Akkerranden.

Andere interessante berichten