Dinxperlo

Nieuw elan voor bedrijventerrein Dinxperlo door uitbreiding SABA

SABA Logo

DINXPERLO -Lijm- en kitproducent SABA Dinxperlo BV heeft plannen om haar bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein aan de Anholtseweg/Meniststraat in Dinxperlo uit te breiden. Een noodzakelijke stap door de sterke groei die het bedrijf doormaakt.

Dankzij deze en eerdere ontwikkelingen krijgt het bedrijventerrein aan deze belangrijke toegangsweg voor Dinxperlo weer een fraai aanzicht.

Wethouder Kok: “Door de nieuwbouw krijgt SABA een productielocatie in Dinxperlo waarmee het jaren uit de voeten kan. Hiermee blijft de werkgelegenheid voor Dinxperlo behouden. Een rommelig deel bedrijventerrein met verouderde bedrijfsgebouwen aan de Nederlandse kant van de Anholtseweg/Meniststraat wordt straks vervangen door nieuwbouw.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een beeldbepalende locatie die ook vanaf de Dinxperloer Straße in Anholt goed te zien zal zijn.

“Ik ben trots op deze mooie, positieve ontwikkeling voor de gemeente Aalten, de Achterhoek, de provincie Gelderland en onze Duitse buren.”

SABA
SABA heeft aan de Meniststraat al een productielocatie en gaat direct daarnaast een nieuw kantoor met productiehal van circa 6500 m2 realiseren. Op dit moment is SABA bezig met het uitwerken van de plannen. Er wordt op korte termijn een informatiebijeenkomst georganiseerd om buurtbewoners, aangrenzende bedrijven en andere belanghebbenden te informeren over de nieuwbouwplannen.

Samenwerking
De gemeente Aalten is nauw betrokken bij de revitalisering van het bedrijventerrein en de huidige plannen van SABA. Om de plannen van SABA mogelijk te maken is inzet van verschillende partijen nodig. De oorspronkelijke eigenaar van het terrein, de Dinxperlose Beleggingsmaatschappij (DBM), sloopt de verouderde gebouwen en levert het terrein bouwrijp op. DBM heeft ook gezorgd voor een goede oplossing voor de bedrijven die nog een pand op het terrein huurden. De gemeente Aalten draagt de kosten voor de bodemsanering (om en nabij 100.000 euro).

Planning
Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. Als deze verleend is zal SABA starten met de bouw. Naar verwachting is dit in het najaar van 2019.

Andere interessante berichten