Brandweer

Sober toekomstplan VNOG goedgekeurd. Zorgen over veiligheid nog groot

Tweede Tankautospuit Dinxperlo

APELDOORN / DINXPERLO – Woensdagmiddag 15 januari werd er in Apeldoorn vergaderd en gestemd over het toekomstplan bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Burgemeesters uit 22 gemeenten die het Algemeen Bestuur van de VNOG vormen, zijn in meerderheid akkoord gegaan met de toekomstvisie. Voor de brandweerpost Dinxperlo betekent dit, dat op termijn de tweede brandweerauto (foto) moet worden ingeleverd.


Aanleiding voor de toekomstvisie waren de oplopende kosten en een miljoenentekort bij de veiligheidsregio. De financiële malaise is ontstaan na het samenvoegen van de voormalige brandweerclusters. Men wil nu door o.a. de verkoop van brandweerauto’s een deel van de tekorten opheffen en inzetten op preventie en zelfredzaamheid van burgers.

Volgens de VNOG wordt door de bezuinigingsmaatregelen op de wettelijke kaders van het veiligheidsniveau niet ingeleverd. Hier bestaat echter ernstige twijfel over. De VNOG slaagt er vooralsnog niet in, steekhoudende argumenten aan te dragen om de grote zorgen betreffende de veiligheid weg te nemen.

Brandweerlieden en postcommandanten in de regio hebben grote zorgen geuit over de gang van zaken. Er is groot verzet tegen het inleveren van mensen en materieel.

Ook de VBV (Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers) heeft een brandbrief geschreven. Directeur Diemer Kransen van de VNOG is het echter niet eens met de inhoud van deze brief.

Burgemeester Stapelkamp nam tijdens de vergadering als een van de weinige leden van het Algemeen Bestuur uitgebreid de tijd om zijn zorg en kritiek te delen. Hij is erg teleurgesteld in het bestuur van de VNOG en heeft niet de indruk dat bestuursleden kritisch genoeg naar elkaar zijn geweest.

Ook stuitte Stapelkamp naar eigen zeggen op weerstand en zelfs verwijtende blikken. De burgemeester had niet het gevoel dat er ruimte bestond om kritische vragen te stellen. Hij kreeg slechts halve of ontwijkende antwoorden en dat kan volgens Stapelkamp nooit de bedoeling zijn.

De burgemeester kon zich overigens uiteindelijk ook wel vinden in het rapport over het toekomstbeeld van de VNOG, maar niet in de visie over de incidentbestrijding. Door de vele bezuinigingen op zowel vrijwilligers als materieel is zijn conclusie, dat de organisatie als geheel te karig wordt.

Een amendement van Stapelkamp voor het behoud van brandweerwagens in de gemeente Aalten werd verworpen.

in 2015 kwam de voormalige brandweercluster Brandweer Achterhoek Oost (BWAO), gesteund door onderzoek van zeer deskundige, externe brandweermensen, nog tot de conclusie dat een tweede tankautospuit in Aalten en Dinxperlo absoluut gerechtvaardigd waren.

Wel werd de opmerking gemaakt, om de grensoverschrijdende samenwerking met brandweer Bocholt en Suderwick uit te breiden. Er zal worden bekeken of het in de toekomst mogelijk is om een internationale kazerne te realiseren. Hiervoor moeten echter eerst de brandweervrijwilligers worden geraadpleegd.

Postcommandant Robin Siebel (Dinxperlo) reageerde enorm teleurgesteld. Desgevraagd liet hij in een reactie aan dplnieuws.nl weten:

“Als brandweervrijwilligers van de gemeente Aalten hebben wij onze bestuurder en de gemeenteraad, na een zeer intensieve periode van bijeenkomsten en gesprekken, kunnen overtuigen van de bezwaren en risico’s die wij en onze burgers gaan lopen, indien gekozen gaat worden voor het basisscenario.

Blijkbaar is deze missie onvoldoende gelukt in de andere gemeenten.

In 2019 hebben wij tijdens twee inzetten, twee kapitale woningen kunnen behouden door de snelle inzet van onze eigen tweede Tankautospuit (TS). Deze tweede TS zal nu op termijn gaan verdwijnen.

Uit geen enkel ander omliggend dorp is een TS net zo snel inzetbaar als onze eigen tweede TS. Sterker nog: deze TS is conform de vastgelegde normtijden niet op tijd ter plaatse. Maar de VNOG zegt steeds dat het verantwoord veilig is.

Met andere woorden: de twee kapitale woningen die wij in 2019 hebben behouden, branden in de nabije toekomst volledig af.

De VNOG ziet oplossingen in innovatie, zoals meer rookmelders laten plaatsen, burgers branden laten blussen en de inzet van drones.

Daarnaast willen de bestuurders dat we intensiever gaan samenwerken met onze Duitse buurkorpsen. Blijkbaar is niet bekend dat we al jaren een intensieve samenwerking hebben.

Project Crossfire, haalbaarheidsonderzoek naar één gezamenlijke kazerne (2018), waar ik over het vervolg overigens al ruim een jaar niets meer van hoor, wordt als ook als redder benoemd.

Samen één kazerne aan de grens kost echter jaren tijd en veel geld, maar veel belangrijker is: niemand in de VNOG heeft ons als vrijwilligers gevraagd of we hieraan wel mee willen werken. Dus dit traject moet geheel vanaf nul worden opgebouwd. De zorgen zijn dus groot!”

Andere interessante berichten