Dinxperlo

Straatnaamborden Meniststraat Dinxperlo krijgen onderschrift

  • 1/2
  • 2/2

DINXPERLO – De joodse begraafplaats in Dinxperlo wordt onderhouden door een vrijwilligersgroep van Dinxpers Belang. Een van de leden van de werkgroep, de heer Donkersloot, heeft bij de gemeente Aalten een verzoek ingediend.

Zijn verzoek betrof het aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden aan de Meniststraat, waaraan de joodse begraafplaats gelegen is. Op advies van de Commissie Cultureel Erfgoed heeft het college van burgemeester en wethouders gehoor gegeven aan dit verzoek.

Bijeenkomst

Op 11 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de betrokken leden en het bestuur van Dinxpers Belang, een vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en de gemeente Aalten.

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer het onderhoud van de joodse begraafplaats in Dinxperlo geëvalueerd. Na een bezoek aan de begraafplaats stonden de aanwezigen stil bij de nieuwe straatnaamborden aan de Meniststraat. Op de borden is het onderschrift ‘Voorganger Ned. Isr. Gemeente Dinxperlo 1886-1943’ geplaatst.

Historie

Isaac Menist werd op 1 februari 1867 geboren in Amsterdam. Hij werd leraar en voorzanger van de Nederlands Israëlitische Gemeente Dinxperlo. In 1926 vervulde hij deze functie 40 jaar. Hij was betrokken bij een aantal joodse bladen en schreef ook over Dinxperlo in het verleden. Hij was bestuurslid van de vrije kiesvereniging, lid van het Rode Kruis en de Volksbond tegen Drankmisbruik.

Verder was hij werkzaam als administrateur bij de Coöperatieve Stoomzuivel fabriek. Op 14 mei 1943 is hij, vanwege zijn Joodse afkomst, vermoord in het concentratiekamp Sobibor in Polen. Ook zijn vrouw Carolina, zijn kinderen en kleinkinderen hebben de Tweede Wereldoorlog daardoor niet overleefd.

Andere interessante berichten