Gemeente Aalten

Uitreiking Eremedaille 2019 tijdens nieuwjaarsreceptie in Dinxperlo

Logo gemeente Aalten

DINXPERLO / AALTEN – In de Dinxperlose en Aaltense samenleving zetten velen zich, vaak jarenlang, belangeloos in voor anderen. Het gemeentebestuur wil hier met de uitreiking van een Eremedaille aandacht aan besteden en waardering voor uitspreken.

Die waardering geldt voor al die betrokken en actieve inwoners, maar aan één inwoner reikt burgemeester Stapelkamp tijdens de nieuwjaarsreceptie de Eremedaille uit. Dat is dit jaar op maandag 6 januari 2020 in het Kulturhus in Dinxperlo.

Kandidaten voor de Eremedaille kunnen worden aangedragen bij de Commissie Eremedaille. Zij hebben twee kandidaten voor de Eremedaille 2019 genomineerd:
• de heer B.H. (Henk) ter Maat uit Aalten en
• de heer A.A.J. (Tonnie) Jansen uit Dinxperlo.

Zowel Henk ter Maat als Tonnie Jansen worden door degenen die hen hebben genomineerd beschreven als supervrijwilligers waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan en die, met de nodige bescheidenheid, enorm veel betekenen voor ‘hun’ verenigingen.

Henk ter Maat
De heer Ter Maat, Henk, is al jaren betrokken bij muziekvereniging De Eendracht. In 1948 is hij er als lid begonnen. Vanaf 1992 heeft hij voor een periode van 12 jaar de taak als voorzitter op zich genomen. Om de verenigingskas structureel van inkomsten te voorzien, stelde hij in 1991 voor om oud papier op te gaan halen.

Zowel vertrek- en eindpunt als de pauzeplek was bij het echtpaar Ter Maat thuis. In 1998 kwam Henk met een nieuw initiatief, de huis-aan-huisverkoop van potgrond. Henk zorgde voor de zakken potgrond en tractors en wagens werden ingeschakeld om de potgrond te vervoeren.

En natuurlijk werd alles weer vanuit hun vertrouwde woning aan de Stationsstraat geregeld. Met een warme maaltijd tussen de middag voor alle vrijwilligers. In datzelfde jaar ontstonden ook de ideeën om een eigen gebouw voor muziekvereniging De Eendracht te realiseren. In 2007 was het zover en werd de eerste steen gelegd aan de Nijverheidsweg in Aalten. In 2008 is het gebouw – bijna vanzelfsprekend naar hem vernoemd ‘De Opmaat’ – officieel door Henk geopend.

Henk zet zich ook in voor andere organisaties, ook nu hij al een zeer respectabele leeftijd heeft bereikt. Wekelijks verzorgd hij alle kopij- en drukwerk voor de Protestantse gemeente Aalten. En de ouderenbonden in Aalten kunnen altijd op hem rekenen bij het organiseren van de jaarlijkse fietstochten. Deze tochten eindigen de laatste jaren bij gebouw ‘De Opmaat’, waar Henk en zijn vrouw de deelnemers ook nog eens voorzien van koffie en thee.

Tonnie Jansen
Na al eerder actief te zijn geweest als vrijwilliger, is de heer Jansen inmiddels al 14 jaar voorzitter van scouting Saksenheerd in Breedenbroek. Tonnie, zoals iedereen hem kent, is binnen de vereniging zeer geliefd en gerespecteerd, zijn mening is van grote waarde voor iedereen binnen de scouting.

Volgend jaar bestaat de vereniging 75 jaar, dat is het moment waarop Tonnie zal terugtreden als voorzitter. In die tijd heeft hij zich op vele manieren ingezet voor de vereniging. Zijn grootste en belangrijkste nalatenschap is het prachtige, nieuwe gebouw aan de rand van het Breedenbroekse bos dat mede aan hem te danken is. In de bouwcommissie heeft hij zich met hart en ziel ingezet om dit gebouw voor de vereniging mogelijk te maken.

Tonnie hecht ook grote waarde aan de kwaliteitsontwikkeling op zowel persoonlijk – als groepsniveau. Mede hierdoor is het Ieidingteam erg gegroeid. De kwaliteit van het scoutingspel is naar een hoger plan getild, wat geresulteerd heeft in een groei van het aantal leden. Zelfs zodanig dat er voor één speltak een wachtlijst is ingesteld.

Tonnie is enorm betrokken bij de vereniging, men kan hem dag en nacht bellen voor hulp of advies. Daarnaast regelt hij veel praktische zaken, van de was tot de boodschappen, en schroomt hij niet om zijn handen uit de mouwen te steken bij onderhoud of het klussen tijdens de NL-Doet en de bermschoonmaakdag.

Commissie Eremedaille
In de Commissie Eremedaille zijn alle kernen en buurtschappen van de gemeente Aalten vertegenwoordigd. De Commissie beoordeelt aanbevelingen van inwoners – vanaf januari 2020 kunnen weer nieuwe aanbevelingen worden ingediend – en adviseert het college van burgemeester en wethouders over nominaties en toekenning van de Eremedaille.

Andere interessante berichten