Gemeente Aalten

Acties FNV aangekondigd na mislukken akkoord met ISWI

Logo gemeente Aalten

AALTEN – De gemeente Aalten is door de FNV (sector Uitkeringsgerechtigden) geïnformeerd over een geplande actie in haar gemeente. Vanaf woensdag 1 juni tot in ieder geval vrijdag 3 juni vindt er een manifestatie plaats voor het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.

De FNV organiseert de manifestatie omdat zij het niet eens is met de gemeente om uitkeringsgerechtigden werkzaamheden te laten verrichten met behoud van uitkering. Zij eisen onder meer dat het verschuldigde loon wordt nabetaald aan mensen die vanaf 2011 bij het ISWI productieve arbeid hebben verricht.

Geen overeenstemming
Het ISWI-bestuur heeft meerdere malen overleg gevoerd met de FNV over haar looncompensatie-eisen. Het ISWI bestuur heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het ISWI heeft gehandeld binnen de kaders van de geldende wetgeving en dat er geen aanleiding is om met terugwerkende kracht loon te betalen. Het aanbod van het ISWI-bestuur – een belastingvrije tegemoetkoming van 1.000 Euro per persoon om de kansen op werk te vergroten – is eerder door de FNV afgewezen.

Op donderdag 26 mei vond het laatste overleg tussen ISWI in liquidatie en de FNV plaats. ISWI in liquidatie heeft hier de bereidheid uitgesproken meer willen te doen om de arbeidsmarktpositie van betrokkenen te verbeteren; het college van vereffenaars wil een substantieel bedrag beschikbaar stellen voor individuele ondersteuning op maat. De FNV wijst dit aanbod opnieuw af en houdt vast aan haar looncompensatie-eisen. Het ultimatum van de FNV, wat vandaag om 12.00 uur afliep, is gekoppeld aan de aankondiging van een manifestatie in de gemeente Aalten.

De gemeente Aalten heeft de FNV laten weten geen bezwaren te hebben tegen de manifestatie voor haar gemeentekantoor. Ook zal zij zorgen dat er facilitaire voorzieningen aanwezig zijn voor de actievoerders.

De FNV heeft een publieksvriendelijke actie toegezegd. Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni is het gemeentekantoor daarom, als gebruikelijk, van 8.30 tot 12.30 uur geopend voor publiek. Op woensdag 1 juni, de eerste actiedag, is het gemeentekantoor in verband met een personeelsactiviteit gesloten.

Andere interessante berichten